Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2017

17:10
8341 066b

snerf:

spunkypunx:

what cryptid is this

me

Reposted fromrandommanrunning randommanrunning
17:10
2931 9e8d
Reposted fromrichardth richardth
17:08
Reposted fromvolldost volldost viabrzask brzask
17:06
W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka, Rozmowy w tańcu
Reposted fromkropki kropki viarichardth richardth
17:06
9360 24c6
Reposted fromhysterie hysterie viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
17:05
1507 bcd6 500
Reposted fromkarahippie karahippie

February 28 2017

20:05
Du er ikke alene.
— Isak

February 14 2017

22:05
Never thought we would be torn apart by a change in the wind or a cloud in the sky.
22:04
1853 41c2 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover
22:02
zupa wyzerowała się, oddała mi połowę i wyrzygała się na mnie starą zawartością. jak gwałt emocjonalny. proszę mnie nie gwałcić. proszę.
Reposted fromlivela livela viacytaty cytaty

July 10 2015

23:21
23:18
23:16
8558 030b
Reposted fromshinyblackball shinyblackball

July 09 2015

22:33
Jestem z tobą wszędzie jeśli tylko myślisz o mnie.
— Marek Hłasko
22:24
14:41
5472 17e7 500
Reposted fromjakoob jakoob viasmutnazupa smutnazupa
14:38
Reposted frombluuu bluuu
14:23
5779 8d85 500
to my love
Reposted byglupiasukaBrave
14:17
5768 76bc 500
Reposted bybrzaskhahatburdeldynamitemagolek22ruinyourdaydzisniezasnebadbloododnowaladiapsychojunkienothingiseverythingHanJiMunheartbreakpannamaddiedyssymulacjapikkumyylubieageKaraluchowyBlokiamdreamerpersona-non-gratakotficadirtyliarlouveadwokatdiablaxalpodkreslajmniecarlandlouisederschlaeferwakeupChild-RockingVonKleistcrystalcleo
14:14
Zapomniałem nakręcić czas.
— tepedziwki.tumblr.com
Reposted bydynamitemagolek22wikszladiamefirbrzaskpleassure
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl