Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2017

20:05
Du er ikke alene.
— Isak

February 14 2017

22:05
Never thought we would be torn apart by a change in the wind or a cloud in the sky.
22:04
1853 41c2 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover
22:02
zupa wyzerowała się, oddała mi połowę i wyrzygała się na mnie starą zawartością. jak gwałt emocjonalny. proszę mnie nie gwałcić. proszę.
Reposted fromlivela livela viacytaty cytaty

July 10 2015

23:21
23:18
23:16
8558 030b
Reposted fromshinyblackball shinyblackball

July 09 2015

22:33
Jestem z tobą wszędzie jeśli tylko myślisz o mnie.
— Marek Hłasko
22:24
14:41
5472 17e7 500
Reposted fromjakoob jakoob viasmutnazupa smutnazupa
14:38
Reposted frombluuu bluuu
14:23
5779 8d85 500
to my love
Reposted byglupiasukaBrave
14:17
5768 76bc 500
Reposted bydynamitemagolek22ruinyourdaydzisniezasnebadbloododnowaladiahahatburdelbrzaskpsychojunkienothingiseverythingheartbreakHanJiMunpannamaddiedyssymulacja
14:14
Zapomniałem nakręcić czas.
— tepedziwki.tumblr.com
Reposted bydynamitemagolek22wikszladiamefirbrzaskpleassure
14:13
5759 1da3 500
Reposted bysmilemore smilemore
14:12
Penetrujące ręce wsunie 
pod sukienkę. 
Bez lęku język wetknie, 
złe intencje ma jak nic. 
On nie postąpi z Tobą 
pięknie ani wdzięcznie, 
okropnie będzie Ci wstyd.
Reposted bydynamitemagolek22ruinyourdaynatoryladiaszyszka016brzask

July 08 2015

00:17
2990 648e 500
Reposted fromshinyblackball shinyblackball

July 06 2015

23:05
8730 d01d
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadooomiiin dooomiiin
20:21
9839 46f5 500
sadbitch
Reposted byrichardth richardth
20:19
1515 3d41 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl